Privatundervisning

Privatundervisning

Matematik, fysik, kemi och biologi

Vi erbuder privatundervisning till gymnasie- och grundskoleelever flexibelt i Helsingfors, Esbo eller på distans. Tutorn hjälper dig till exempel med läxor eller förberedelser till studentskrivningar. Undervisning erbjuds på svenska och på finska.

En lektion tar 45, 60 eller 90 minuter. Lektionerna hålls då det passar eleven. Du kan komma på lektioner ensam eller tillsammans med en kompis.

Tietopoli är ett av Teknologföreningens natoionsföretag. Våra tutorer är studeranden eller färdigblivna inom teknik eller medicin. Tietopolis tutorer har starkt kunnande i de ämnen som undervisas samt i att undervisa. De har också färsk erfarenhet av studentskrivningar och inträdesprov.

Om du har frågor kan du ringa till numret +358 440877233 eller skicka e-post till adressen tieto@tietopoli.fi.

Pris

Lektion 45 min
                              

Första lektionen          35 € / lektion

Normal                            49 € / lektion

Med kompis                   29 € / elev / lektion 


Lektion 60 min

Normal                           65 € / lektion

Med kompis                  39 € / elev / lektion


Lektion 90 min
  

Normal                         98 € / lektion

Med kompis                58 € / elev / lektion