Tietoa kursseistamme

Kurssimme


Järjestämme Abikursseja ja Tehokursseja. Matematiikan abikurssimme on suunnattu pitkän matematiikan ylioppilaskokeen kirjoittajille. Kurssilla lasketaan harjoitustehtäviä pienryhmissä, asiantuntevan assistentin kanssa, ja käydään yhdessä läpi syventävää teoriaa. Kurssi on oiva tuki sinulle, joka haluat menestyä niin matematiikan, kuin myös muiden luonnontieteiden ylioppilaskokeissa.


Tehokurssimme on suunnattu niille, jotka pyrkivät Aalto-yliopiston diplomi-insinööriosastoille Otaniemeen. Myös Tampereen ja Lappeenrannan teknillisillä korkeakouluilla sekä Oulun yliopiston teknillisellä tiedekunnalla on samat valintakokeet. Kursseilla keskitymme niihin asioihin, jotka sinun on hallittava valintakokeessa saadaksesi opiskelupaikan.


Kurssi sinulle?


Abikurssi järjestetään lukulomalla, ja se on käytännössä valmennuskurssi pitkän matematiikan ylioppilaskoetta varten. Abikurssista on hyötyä myös muiden luonnontieteiden kirjoituksissa, joiden tehtävissä matemaattinen osaaminen on tarpeen.

Tehokurssipaketin rakenne on suunniteltu matematiikan ja fysiikan samanaikaista suoritusta silmälläpitäen. Uudessa pääsykokeessa mitataan myös insinöörin ajattelutapaa soveltavissa tehtävissä, jotka eivät suoraan liity lukion oppimäärään. Tehokurssimme valmistelee sinut myös näihin tehtäviin.

Koska Otaniemeen tarvittava pistemäärä on perinteisesti ollut selvästi korkeampi kuin muihin maamme teknillisiin korkeakouluihin, asettaa tämä valmennuskursseillemme kovat vaatimukset. Ilahduttavaa on todeta, että vuosina 1997-2012 yli 90% valmennuskurssimme käyneistä on saanut opiskelupaikan Aalto-yliopistossa (ja aiemmin Teknillisessä korkeakoulussa), suurin osa haluamastaan koulutusohjelmasta.


KaveriALE


Laskeminen on hauskempaa kimpassa! Jos ilmoittaudut yhden kaverin kanssa saatte molemmat 5% alennuksen kokonaishinnasta. Jos teitä on enemmän, saatte kaikki 10% alennuksen. Täytä ilmoittautuessa kaikki ryhmääsi kuuluvien nimet. Alennuksen saat loppulaskussa.


Opetus


Abikurssimme on ensisijaisesti tarkoitettu lukion laajan matematiikan suorittaneille, ja tehokurssimme myös laajan fysiikan suorittaneille. Tämä mahdollistaa sen, että voimme opetuksessamme keskittyä sisäänpääsyn kannalta olennaisimpiin asioihin. Opetuksemme tähtää siihen, että pystyt muodostamaan itsellesi kokonaiskuvan oppiaineiden eri osa-alueista, jolloin sinun on helpompi soveltaa oppejasi usein vaativissa koetehtävissä. Tietopolin valmennuskursseilla sinulla on mahdollisuus harjoitella oikeita asioita ylioppilas- ja sisäänpääsykokeita varten ja säästät näin paljon aikaa ja vaivaa.

Opetusmonisteemme sisältävät oppimista tukevan teoriakoosteen sekä runsaasti eritasoisia laskutehtäviä, mm. vanhoista pääsykokeista. Assistentin tuella läpikäydyt esimerkit yhdessä kotitehtävien kanssa antavat vankan pohjan pääsykokeita varten.


Luennot ja laskuharjoitukset


Abi- ja tehokurssi koostuu assistentin johdolla toimivsta laskuharjoituksista. Harjoituksissa hankimme valintakoetyyppisten tehtävien ratkaisemiseen tarvittavan laskurutiinin. Laskuharjoitukset toteutetaan assistentien vetämissä pienryhmissä, jolloin yksilöllinen ohjaus ja ryhmädynamiikka tukevat oppimista.

Koska kokeissa tehtävien ratkaisemiseksi varattu aika on lyhyt, tarvitaan vankan teoriatuntemuksen lisäksi erinomainen laskurutiini, jonka saavuttamiseksi kurssimme laskuharjoitukset ovat apuna. Kursseillamme opit lisäksi tunnistamaan tietyt tehtävätyypit, joiden harjoitteleminen etukäteen helpottaa koesuoritusta. Tulemalla kursseillemme parannat mahdollisuuksiasi menestyä ylioppilas- ja valintakokeissa, ja siten saat varmemmin haluamasi opiskelupaikan!


Ilmoittautuminen kurssille


Ilmoittautuminen vuoden 2020 abikurssille on alkanut! Suosittelemme, että ilmoittaudut kursseillemme mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, paikkoja on rajatusti ja kurssit ovat perinteisesti täyttyneet nopeasti.

Ilmoittautua voi täyttämällä ilmoittautumislomakkeemme. Ilmoittautuminen vahvistetaan maksamalla laskun ensimmäisen osamaksuerä, joka on suuruudeltaan 100€/kurssi.


Valmistelut


Valmennuskurssit ovat hyvin intensiivisiä ja tahti on tiivis. Onkin tärkeää, että jo hyvissä ajoin ennen kursseja palautat mieleesi lukion oppimäärän ja erityisesti ne asiat, jotka olivat sinulle haastavia.

Ennen kurssien alkua saat valmistavia tehtäviä joita käydään läpi ensimmäisissä harjoituksissa. Toivomme että ratkaisisit tehtävistä mahdollisimman monta ennen kursseja. Tällöin omaksumis- ja oppimismahdollisuutesi paranevat huomattavasti. Valmistavien tehtävien rakenne on lukio- ja yo-tehtäviin verrattuna uusi. Koetehtävät eivät johdattele laskijaa oikealle polulle jo kysymyksessä, vaan ratkaisun reitti on pystyttävä rakentamaan itse.

 

Jos sinulla on kysyttävää kursseistamme, lähetä sähköpostia osoitteeseen tieto@tietopoli.fi

 

 

Kurssilaiset kertovat


Kurssipalautteessa tulleita oppilaiden kommentteja kursseistamme:

"Assareiden kanssa töiden tekeminen oli hyödyllistä. Simuloitu pääsykoe antoi hyvin perspektiiviä."

"Matikassa aihealueet, joita käytiin läpi ovat oleellisia pääsykokeessa."

"Paljon hyviä esimerkkejä pääsykoetehtävistä."

"Käytiin aina paljon mallitehtäviä läpi ja oli mahdollisuus kysyä jos ei ymmärtänyt."

"Kaikki olennaiset aiheet ehdittiin käydä hyvin ja kattavasti. Tärpit kokeeseen auttoivat priorisoimaan, mitä lukea ja mitä ehkä ei niin syvällisesti."

"Matikassa käytiin asiat perusteellisesti läpi teoriaa myöten ja oli laskuesimerkkejä."

"Asioihin sai hyviä näkökulmia joita ei olisi saanut ilman kurssia."

"Pidin fysiikan luentojen kattavasta sisällöstä, nopeasta temmosta huolimatta"

"Käytiin hyödyllisiä asioita läpi, tehtävät hyviä."