Tietoa kursseistamme

Kurssimme


Valmennuskurssimme ovat suunnattuja niille, jotka pyrkivät Aalto-yliopiston diplomi-insinööriosastoille Otaniemeen. Myös Tampereen ja Lappeenrannan teknillisillä korkeakouluilla sekä Oulun yliopiston teknillisellä tiedekunnalla on samat valintakokeet. Kursseilla keskitymme niihin asioihin, jotka sinun on hallittava valintakokeessa saadaksesi opiskelupaikan.

 

Kurssi sinulle?


Järjestämme sekä intensiivisiä Tehokursseja
että pitempikestoisia Pitkäkursseja. Pitkäkursseista löytyy matematiikka ja fysiikka, ja tehokursseista löytyy edellä mainittujen lisäksi kemia. Kurssipakettien rakenne on suunniteltu matematiikan ja fysiikan, sekä matematiikan ja kemian samanaikaista suoritusta silmälläpitäen. Matematiikan, fysiikan ja kemian kurssit muodostavat kuitenkin omat itsenäiset kokonaisuutensa, joten voit halutessasi myös osallistua vain yhden aineen opetukseen.

Koska Otaniemeen tarvittava pistemäärä on perinteisesti ollut selvästi korkeampi kuin muihin maamme teknillisiin korkeakouluihin, asettaa tämä valmennuskursseillemme kovat vaatimukset. Ilahduttavaa on todeta, että vuosina 1997-2012 yli 90% valmennuskurssimme käyneistä on saanut opiskelupaikan Aalto-yliopistossa (ja aiemmin Teknillisessä korkeakoulussa), suurin osa haluamastaan koulutusohjelmasta.

  

KaveriALE


Laskeminen on hauskempaa kimpassa! Jos ilmoittaudut yhden kaverin kanssa saatte molemmat 5% alennuksen kokonaishinnasta. Jos teitä on enemmän, saatte kaikki 10% alennuksen. Täytä ilmoittautuessa kaikki ryhmääsi kuuluvien nimet. Alennuksen saat loppulaskussa.


Opetus


Kurssit on ensisijaisesti tarkoitettu lukion laajan matematiikan, fysiikan tai kemian suorittaneille. Tämä mahdollistaa sen, että voimme opetuksessamme keskittyä sisäänpääsyn kannalta olennaisimpiin asioihin. Opetuksemme tähtää siihen, että pystyt muodostamaan itsellesi kokonaiskuvan oppiaineiden eri osa-alueista, jolloin sinun on helpompi soveltaa oppejasi usein vaativissa valintakoetehtävissä. Tietopolin valmennuskursseilla sinulla on mahdollisuus harjoitella oikeita asioita sisäänpääsykokeita varten ja säästät paljon aikaa ja vaivaa.

Opetusmonisteemme sisältävät luentoja tukevan teoriakoosteen sekä runsaasti eritasoisia laskutehtäviä, mm. vanhoista pääsykokeista. Opettajan tuella läpikäydyt esimerkit yhdessä kotitehtävien kanssa antavat vankan pohjan pääsykokeita varten. Kurssien loppupuolella järjestämme simuloidut pääsykokeet jotta myös pisteytysjärjestelmä ja ajankäyttö tulisivat tutuiksi.

 

Luennot ja laskuharjoitukset


Tehokurssi koostuu sekä luennoista että laskuharjoituksista. Luennoilla perehdymme niihin alueisiin, jotka pääsykokeissa ovat erityisen tärkeitä. Laskuharjoituksissa hankimme valintakoetyyppisten tehtävien ratkaisemiseen tarvittavan laskurutiinin. Laskuharjoitukset toteutetaan opiskelijoiden vetämissä pienryhmissä, jolloin yksilöllinen ohjaus ja ryhmädynamiikka tukevat oppimista.

Pitkäkurssi koostuu laskuharjoituksista joissa opettaja sekä luennoi että auttaa laskuharjoitusten tekemisessä. Näin sekä teoriaosuuden oppiminen että laskurutiinin saaminen tapahtuu samassa luokassa.

Koska valintakokeissa tehtävien ratkaisemiseksi varattu aika on lyhyt, tarvitaan vankan teoriatuntemuksen lisäksi erinomainen laskurutiini, jonka saavuttamiseksi kurssimme laskuharjoitukset ovat apuna. Kursseillamme opit lisäksi tunnistamaan tietyt tehtävätyypit, joiden harjoitteleminen etukäteen helpottaa koesuoritusta. Tulemalla kursseillemme parannat mahdollisuuksesi menestyä valintakokeissa ja varmistaa opiskelupaikkasi teknillisessä yliopistossa.

 

Ilmoittautuminen kurssille


Ilmoittautuminen vuoden 2019 kursseille on alkanut. Suosittelemme, että ilmoittaudut kursseillemme mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä viime keväänä kurssi täyttyi, jolloin osa hakijoista jäi ilman paikkaa kurssillamme.

Ilmoittautua voi täyttämällä ilmoittautumislomakkeemme. Ilmoittautuminen vahvistetaan maksamalla laskun ensimmäisen osamaksuerän, joka on suuruudeltaan 100 euroa per kurssi.

Valmistelut


Valmennuskurssit ovat hyvin intensiivisiä ja tahti on tiivis. Onkin tärkeää, että jo hyvissä ajoin ennen kursseja palautat mieleesi lukion oppimäärän ja erityisesti ne asiat, jotka jäivät ylioppilaskirjoitusten jälkeen kaivelemaan.

Ennen kurssien alkua saat valmistavia tehtäviä joita käydään läpi ensimmäisissä harjoituksissa. Toivomme että ratkaisisit tehtävistä mahdollisimman monta ennen kursseja. Tällöin omaksumis- ja oppimismahdollisuutesi paranevat huomattavasti. Valmistavien tehtävien rakenne on lukio- ja yo-tehtäviin verrattuna uusi. Pääsykoetehtävät eivät johdattele laskijaa oikealle polulle jo kysymyksessä, vaan ratkaisun reitti on pystyttävä rakentamaan itse.

 

Jos sinulla on kysyttävää kursseistamme, lähetä sähköpostia osoitteeseen tieto@tietopoli.fi

 

 

Kurssilaiset kertovat


Kurssipalautteessa tulleita oppilaiden kommentteja kursseistamme:

"Assareiden kanssa töiden tekeminen oli hyödyllistä. Simuloitu pääsykoe antoi hyvin perspektiiviä."

"Matikassa aihealueet, joita käytiin läpi ovat oleellisia pääsykokeessa."

"Paljon hyviä esimerkkejä pääsykoetehtävistä."

"Käytiin aina paljon mallitehtäviä läpi ja oli mahdollisuus kysyä jos ei ymmärtänyt."

"Kaikki olennaiset aiheet ehdittiin käydä hyvin ja kattavasti. Tärpit kokeeseen auttoivat priorisoimaan, mitä lukea ja mitä ehkä ei niin syvällisesti."

"Matikassa käytiin asiat perusteellisesti läpi teoriaa myöten ja oli laskuesimerkkejä."

"Asioihin sai hyviä näkökulmia joita ei olisi saanut ilman kurssia."

"Pidin fysiikan luentojen kattavasta sisällöstä, nopeasta temmosta huolimatta"

"Käytiin hyödyllisiä asioita läpi, tehtävät hyviä."